Excel-verjaardagskalender

 

 

Lees eerst goed de onderstaande instructies.
Klik pas daarna op bovenstaande afbeelding voor het downloaden
van het Excelbestand "Verjaardagskalender.xlsm"

". 

 

 

Installatie-instructie

Het programma "Verjaardagskalender.xlsm" is een bestand dat uitsluitend werkt als het programma Excel 2007 op de computer is geďnstalleerd.

 

Bij het klikken op bovenstaande Verjaardagskalender afbeelding  wordt "Verjaardagskalender.xlsm" gedownload.

Boven het Naamvak en de Formulebalk komt het bericht "Beveiligingswaarschuwing - Macro's zijn uitgeschakeld" tevoorschijn.

Klik op "Opties..." en vink, in het vertrouwen dat de macro's in dit bestand virusvrij zijn, de optie "Deze inhoud inschakelen" aan. 
De macro's die deze verjaardagskalender bevat, zijn onder meer nodig voor het kunnen inzien van andere datums dan die in de week van vandaag vallen en om esthetische redenen.

Na het downloaden van de Verjaardagskalender.xlsm kan deze eventueel onder een andere naam en in iedere gewenste map worden opgeslagen.

De verjaardagskalender is naast privé, ideaal voor gebruik in een werksituatie.
De kalender houdt rekening met vrije weekdagen en vakanties zodat op de eerste werkdag na vakantie of vrije dagen alle verjaardagen vallende in deze perioden van afwezigheid nog getoond worden.

Het bestand Verjaardagskalender.xls is ook goed bruikbaar in een netwerk. De netwerkbeheerder dient de verjaardagskalender te installeren op een station welke voor de gebruikers "Alleen-lezen" is. Via bijvoorbeeld een snelkoppeling op het bureaublad of eventueel in de directory "Opstarten" is het bestand voor elke gebruiker bereikbaar. De netwerkbeheerder is dan bijvoorbeeld de aangewezen persoon voor het invoeren van de verjaardagen van de medewerkers en de vakantie- en vrije dagen.

Op het blad "Verjaardagskalender" kan men alle voorkomende verjaardagen over een periode van twee eeuwen zichtbaar maken.
Deze periode begint bij 1 maart 1900. Voor dit begin is gekozen omdat in de voorafgaande periode de datums in Excel niet correct zijn. Microsoft Excel telt als datum voorafgaande aan 1 maart 1900, 29 februari 1900.
Deze datum heeft echter nooit bestaan, want het eeuwjaar 1900 was geen schrikkeljaar!
In deze verjaardagskalender heeft iemand die in een schrikkeljaar op 29 februari is geboren, in een jaar dat niet een schrikkeljaar is, de viering van zijn of haar verjaardag op 1 maart.

Op het blad "Verjaardagen" kan de Bedrijfsnaam in iedere gewenste bondige naam worden gewijzigd, evenals de tekst in de cel er onder.
Deze wijzigingen moeten worden opgeslagen door met de muis te klikken op het groene vlak in het blad "Invoeren verjaardagen".
De werkbladen zijn beveiligd en een aantal werkbladen zijn om esthetische redenen verborgen.
Advies is om deze verborgen werkbladen
verborgen te houden.

Aanpassen blad "Invoeren verjaardagen"

In het blad "Invoeren verjaardagen" kunnen de gegevens door middel van Geboortedatum, Achternaam, Voornaam en v/m worden ingevoerd of worden verwijderd. De naam "Van den Bos" mag worden ingevoerd als: "Bos, van den". Vergeet niet de komma!
Er kunnen in deze lijst 500 namen worden ingevoerd. Per verjaardagsdatum kunnen er maximaal 5 namen worden ingevoerd.
Is het invoeren van verjaardagen klaar dan moet met de muis op het groene vlakje geklikt worden voor het opslaan van de gegevens.

Aanpassen blad "Vakantiedagen"

In dit blad kunnen vakantiedagen en vrije weekdagen worden ingegeven.
De vrije weekdagen kunnen worden aangevinkt. De datums van de vakantiedagen dienen afzonderlijk te worden ingebracht.
Op de eerste werkdag na vrije dagen komen de verjaardagen van de vrije weekdagen of vakantieperiode op het blad "
Verjaardagen" tevoorschijn.

 

 

 

Verantwoording

Deze verjaardagskalender is absoluut niet professioneel, maar is een  Excel-creatie, waaraan ik met veel genoegen vele uren heb besteed.
Wat aan informatie in de werkbladen van de verjaardagskalender wordt getoond, is voor een groot deel het resultaat van Excel-formules.
Voor een tweetal onderdelen van deze verjaardagkalender heb ik, via de nieuwsgroep van Microsoft Excel, ondersteuning gehad van de heer G.J.A. Bakker te Bunnik.
Het betreft de matrixformules voor het kunnen weergeven van meer verjaardagen per verjaardagsdatum en de (matrix-)formules voor het weergeven van verjaardagen in een vakantieperiode op de eerste werkdag er op volgend.

 

Voor vragen en/of opmerkingen houd ik me van harte aanbevolen.

Kees Oosterveld.

5 januari  2007.